Top.Mail.Ru

Служба на подводной лодке и опасна, и трудна!

2 июня 2023

18 мая 2023 г. студенты 1 курса, будущие переводчики, посетили Музей ВМФ, а точнее, его филиал ‒ подводную лодку «Новосибирский комсомолец». Это советская и российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом», с 1980 по 1998 год служившая на Северном флоте. С 26 июля 2006 года установлена в Музее ВМФ в парке «Северное Тушино» на берегу Химкинского водохранилища в Москве.

Мы прошлись по отсекам, услышали, как работает этот супермеханизм (как вообще все это можно собрать: проводочек к проводочку, краник к кранику, винтик к винтику, и чтобы ничего не перепутать!). Нам рассказали о распорядке дня подводников, об их быте (об условиях проживания, что они ели, как проводились гигиенические процедуры, чем занимают свободное время, которого, конечно, не так много, об обязанностях каждого, кто здесь проходил службу).

Было очень интересно и познавательно. К тому же, экскурсовод студентам-филологам задавал вопросы по... физике и даже химии. И практически на все наши умники и умницы ответили на отлично.

Ангелина Дегтярёва: «Поход в музей ВМФ на экскурсию по подводной лодке оказался для меня и моих однокурсников очень интересным событием. Нам подробно рассказали о быте служащих, их непростой службе и даже о том, чем они питаются. Конечно, не менее интересным было узнать о строении подводной лодки и различных особенностях эксплуатации.

Мы осознали, что служба на подводной лодке очень трудна, она требует колоссальных сил, обширных знаний, подразумевает безупречную дисциплину и подготовку».

Анна Хлыбова: «Мне очень понравилась экскурсия! Было интересно послушать про жизнь людей на подводной лодке, узнать о всех рисках такой работы».

Мария Махоткина: «Экскурсия была довольно интересной! Жизнь подводников не так проста как кажется, это тяжелый и кропотливый труд всего экипажа. Было приятно отправиться в необычное место с одногруппниками и развеяться от учебы и будничного ритма».

А ещё по дороге в музей открыли для себя чудесный парк. Зелень, птички поют, тишина...

И как мы могли пройти мимо памятника адмиралу флота Федору Федоровичу Ушакову?

Служба на підводному човні і небезпечна, і складна!

18 травня 2023 р.студенти 1 курсу, майбутні перекладачі, відвідали Музей ВМФ, а точніше, його філію ‒ підводний човен «Новосибірський Комсомолець». Це радянський і російський дизель-електричний підводний човен проєкту 641б «Сом», з 1980 по 1998 рік служив на Північному флоті. З 26 липня 2006 року встановлений в Музеї ВМФ в парку «Північне Тушино» на березі Хімкінського водосховища в Москві.

Ми пройшлися по відсіках, почули, як працює цей супермеханізм (як узагалі все це можна зібрати: дротик до дротика, краник до краника, гвинтик до гвинтика, і щоб нічого не переплутати!). Нам розповіли про розпорядок дня підводників, про їх побут (про умови проживання, що вони їли, як проводилися гігієнічні процедури, чим займали вільний час, якого, звичайно, не так багато, про обов’язки кожного, хто тут проходив службу).

Було дуже цікаво і пізнавально. До того ж, екскурсовод студентам-філологам ставив питання по... фізиці і навіть хімії. І практично на всі наші розумники і розумниці відповіли на відмінно.

Ангеліна Дегтярьова: “Похід в музей ВМФ на екскурсію по підводному човні виявився для мене і моїх однокурсників дуже цікавою подією. Нам детально розповіли про побут підводників, їх непросту службу і навіть про те, чим вони харчуються. Звичайно, не менш цікавим було дізнатися про будову підводного човна і різні особливості експлуатації.

Ми усвідомили, що служба на підводному човні дуже важка, вона вимагає колосальних сил, великих знань, вимагає бездоганної дисципліни і фізисної підготовки».

Анна Хлибова: «Мені дуже сподобалася екскурсія! Було цікаво послухати про життя людей на підводному човні, дізнатися про всі ризики такої роботи».

Марія Махоткіна: “Екскурсія була досить цікавою! Життя підводників не таке просте як здається, це важка і копітка праця всього екіпажу. Було приємно побувати у незвичайному місці з одногрупниками і розвіятися від навчання і буденного ритму».

А ще по дорозі в музей відкрили для себе чудовий парк. Зелень, пташки співають, тиша...

І як ми могли пройти повз пам’ятник адміралові флоту Федору Федоровичу Ушакову?
Возврат к списку

Система Orphus