Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Fransızca Fakültesi

Yukarıdakilerden biri bile size uygunsa eski Maurice Thorez Yabancı Diller Okulu (şimdiki MDDÜ)’nun en eski fakültelerinden olan Fransızca Fakültesi’nin önerdiği Lisans veya Yüksek Lisans Dilbilim programına katılabilirsiniz.

Eğitim ve girişimcilik, politika ve kamu sektörü, gazetecilik ve reklamcılık alanlarında kariyer yapan Fransız dili ve kültürüne vakıf yüksek vasıflı uzmanlara eğitim verme konusunda büyük ve sağlam bir deneyime sahibiz. Kütüphanecilik ve bilgi uzmanı olarak, girişimcilik ve sanayi, türlü eğitim ve meslek kurumları ve yaratıcı endüstriler dahil olmak üzere ekonominin birçok sektöründe iş bulma imkanı elde edeceksiniz. 

Öğrencilerimiz için Fransızca’nın yabancı dil olarak öğrenilmesi ve öğretilmesi alanında geliştirdiğimiz benzersiz yaklaşımdan gurur duymaktayız. Bu yaklaşımın özünde yatan nedir? Eğitime yaklaşımımız, öğrencilerimize tarihten günümüze dil ve kültürün etraflı, esaslı ve sistemli anlayışını benimsetmek için oluşturulmuştur. Tam da bu nedenle öğrenmeye ömür boyu açık mezunlarımız, günümüzün değişen koşullarında dilbilim araştırması ve öğretimini gerçekleştirebilirler ve yeni eğitim teknolojilerini benimseyebilirler.

Dilbilimci ve öğretmen kariyeriniz için Fransızca Fakültesini başlangıç noktası olarak seçerken profesyonel becerilerin yanısıra arkadaş ve gelecekte birlikte çalışacağınız meslektaşlarınızı da edinmiş oluyorsunuz çünkü tabii ki Moskova’daki Fransız dili ve kültürü öğretmenleri ve severleri, dünyanın yakından bağlı olduğu Fransızca konuşan topluluğunun parçasıdır.