Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Tez Kurulları

Rusya Federasyonu’nun bütün geçerli dereceleri, MDDÜ Tez Kurulları tarafından takdim edilir. Derece veren kurullar, şu alanlarda doktora ve doktora sonrası derecelerinin akademik standartları ve kalitesinden sorumludur:

D 212.135.01 Tez Kurulu, Cermen dilleri (10.02.04 nolu akademik disiplin kodu) ve Roman Dillerindeki (10.02.05 nolu kod) ileri dereceler verir.

D 212.135.02 Tez Kurulu; Dil Kuramı (10.02.19 nolu kod), Karşılaştırmalı Tarihi Dilbilimi ve Karşılaştırmalı Tipolojik Dilbilimi (10.02.20 nolu kod) ve Uygulamalı ile Matematik Dilbilimi (10.02.21 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.03 Tez Kurulu; Genel Pedagoji, Genel Pedagoji ve Eğitim Tarihi (13.00.01 nolu kod) ve Eğitim Kuramı ve Yöntembilimi (13.00.02 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.06 Tez Kurulu, Rus Dili (10.02.01 nolu kod) ve Eğitim Psikolojisi (19.00.07 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.07 Tez Kurulu, Sosyal Felsefe (09.00.11 nolu kod) ve Kültür Kuramı ve Tarihi (24.00.01 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.08 Tez Kurulu; Sosyal Yapı, Sosyal Kurumlar ve Süreçler (22.00.04 nolu kod) ve Uluslararası İlişkilerdeki Siyasi Sorunlar, Küresel ve Bölgesel Gelişme (23.00.04 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.