Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Fakültemiz, 1995 yılında kurulmuştur. Rusya’daki hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlara öncülük eden ilk üniversitelerden biri olmakla gurur duymaktadır. Hukukçuluk giderek küreselleşirken, yabancı dil bilmenin 21. yüzyılın hukukçuları için çok önemli olduğu aşikardır. Fakültemizde Hukuk ve yasal sistem alanında kapsamlı bir eğitim sunularak yabancı dil, uluslararası hukuk, Avrupa hukuku, uluslararası yasama derslerine özel önem verilmektedir.

Mezunlarımızın uluslararası kurumlarda etkin bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak amacıyla farklı diller için Destek Eğitim Programları geliştirilmiştir. Hedef, öğrencilerimize farklı kültürel ve yasal koşullarda ve farklı zorluk seviyelerinde dil becerilerini kullanmalarını sağlamayı öğretmektir. Öğrencilerimiz, bu sayede biri İngilizce olan iki yabancı dili yoğun bir şekilde öğrenip onlara mesleki hayatlarında gerekecek dil becerilerini geliştirebilmektedir. Öğrencilerimize benzeri olmayan Hukuki Çeviri Kursumuz sayesinde bugünkü rekabetli hukuk alanında başarılı olabilmeleri imkanı sağlanmaktadır. Geleceğin hukukçuları karşılaştırmalı bir yaklaşımla yasal sistemi inceleme, sözleşmeler ya da hukuk çalışmaları gibi orijinal kaynaklara başvurabilme, uluslararası hukuk felsefesi ve ilkelerini daha iyi anlama yetisine sahip olarak mezun olmaktadır.

Öğrencilerimizi yabancı dillerin yasal alanda kullanımıyla tanıştırmak için yabancı dilleri çok iyi seviyede bilen Rus hukukbilimcileri ve diğer ülkelerden tecrübeli uzmanlar davet edilmektedir. Örneğin, üniversitemizde Londra Metropolitan Üniversitesi’nden profesörler Ticaret hukuku öğretirken Kiel Üniversitesi Doğu Avrupa Hukuku Enstitüsü’nden okutmanlar Karşılaştırmalı Hukuki Çalışmalar ve Yasal Sürelerin Karşılaştırmalı Analizi dersleri vermektedirler. Bunun yanısıra yakın bir süre önce Rusya’daki Amerikan Avukatlar Barosu’ndan deneyimli avukatlar, Rus ve Amerikan Borçlu ve Alacaklı Yasalarının Karşılaştırmalı Analizi konusunda İngilizce bir konuşma gerçekleştirdiler.

Müfredatımız hukuki kuramı çok sayıda uygulama olanağıyla birleştirmektedir. Bu amaçla gerçek mahkemenin bir kopyası şeklinde tasarlanıp donatılmış son derece gelişmiş bir suç laboratuvarı ve eğitim mahkemesi açılmıştır. Suç laboratuvarı, öğrencilerin düzenli dersleri, adli tıp uzmanlarının yeterlilik eğitimi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Eğitim mahkemesinin araçları, elektronik kaynaklar kullanma, tutanak tutma ve video oynatma olanakları sunmaktadır. Taklit mahkeme işlemleri yalnız Rusça değil yabancı dillerde de yapılmakta ve öğrencinin çalışmasına dair detaylı sorgu ve analizi içermektedir.

Dersliklerde suç mahallini yeniden kurmak için etkileşimli üç boyutlu teknoloji kullanılmaktadır. Böylece öğrenciler gerçek suç mahallinde bulundukları hissine kapılırlar. Üç boyutlu sanal ortam, öğrencilerin gerçek ve öğretmen tarafından tasarlanmış suç mahallerini tasavvur etmelerini ve incelemelerini sağlar. Bunun sayesinde öğrenciler, arama ve tutuklamadan sorgulamaya kadar bütün aşamalardan geçmektedirler. Yazılım programında suç mahallini, tipini ve delilleri seçmek mümkündür.

Düzenli olarak misafir konuşmacılar davet edilmektedir. Bunlar arasında: RF Yüksek Mahkeme yargıçları; Alman, Fransız, İngiliz, Amerikan hukuk üniversiteleri ve okullarından saygıdeğer hukukçular ve davetli profesörler; hukuk, siyaset ve iş alanlarında nüfuzlu kişiler bulunmaktadır. Avukatlık ofisleri görevlileri, öğrencilerle konuşmak ve öğrencilere mesleki olanaklar konusunda tavsiye vermek üzere Fakültemizi ziyaret etmektedirler.