Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Üniversite Yönetimi

MDDÜ Rektör Vekili
İrina Arkadyevna KRAYEVA

Kraeva-Irina-Arkadievna.jpg

– Özgeçmişi

İrina Arkadyevna Krayeva 1958 yılında doğdu. Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Okulu’nda yabancı diller alanında yüksek öğrenim gördü, onurlu diploma alıp İngilizce ve Fransızca öğretmeni olarak mezun oldu. Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Okulu İngilizce Fakültesi İngilizce Sözcükbilimi Bölümü’nde doktorasını yaptı. İrina Arkadyevna, Doktora derecesi ve Doçent akademik unvanına sahiptir; MDDÜ profesörüdür.

1980 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 26 boyunca MDDÜ Mütercim Tercümanlık Fakültesinde çalıştı. 1993’ten 2006’ya kadar MDDÜ Mütercim Tercümanlık Fakültesi İkinci Yabancı Dil İngilizce Bölümü başkanıydı.

2006’dan 2017’ye kadar İ.A.Krayeva, İngilizce Sözcükbilimi Bölümü’nde profesör olurken aynı zamanda İngilizce Fakültesi Dekanı olarak çalıştı.

Ayrıca MDDÜ Rektör Vekili, uluslararası uzman toplumunda Üstün Zekalılar Eğitim Merkezi’nde (İowa University the Belin-Blank Center for Gifted Education); Avrupa Modern Diller Merkezi’nde (Graz, Avusturya); geçenlerde yönetim üyesi seçildiği Avrupa Diller Konseyi’nde (The European Language Council) üniversiteyi temsil etmektedir.

İ.A.Krayeva’nın 50’den fazla yayını var (bilim yazıları, ders kitapları, eğitim malzemeleri). Devlet ve yabancı ödüllere sahiptir.

Sayın meslektaşlar ve öğrenciler! Değerli arkadaşlar!

Üniversitemiz, genelekleri, kaliteli öğretim, yabancı dil ve kültür öğretiminin yeni yöntemleriyle ün kazanmıştır. Ortak çabamızla Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi’ni çok dilli eğitim merkezi, hümaniter bilgi ve yenilikçi eğitim teknoloji merkezi olarak geliştirmeye devam edeceğimizi umarım. Dilbilimi ve hümaniter bilim uzmanları olarak bulunduğunuz katkınızın, tecrübenizin yönetim çalışmalarıma yardım edeceği şüphesizdir. İşinizde yaratıcı fikirler ve başarılar dilerim.

Rektör Vekili İ.A. Krayeva

İnnara Aliyevna GUSEYNOVA

Akademik ve Araştırma İşleri Rektör Yardımcısı

Kısa Özgeçmişi

1971 yılında Moskova’da doğdu. 1993’te Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesinden onurlu diplomayla Almanca ve İngilizce öğretmeni olarak mezun oldu. 1999’da doktora derecesini almak için “Pazarlama iletişim sisteminde etki aracı olarak betimsel reklam metinleri” konusundaki tezini savundu. 2010’da yüksek doktora derecesini almak için “Pazarlama söyleminde tarzlar sisteminin iletişimsel ve edimsel temelleri” konusundaki tezini savundu. 1993’ten 2011’e kadar MDDÜ Almanca Fakültesi Almanca Sözcükbilimi ve Üslupbilimi Bölümünde ve Mütercim Tercümanlık Fakültesi Almanca Bölümünde öğretmen, doçent ve profesör olarak çalıştı. 2011’den 2016’ya kadar MDDÜ Mütercim Tercümanlık Fakültesi dekanıydı. İki monografi, üç çalışma rehberi, önde gelen Rus ve yabancı bilim dergilerinde 80 bilim yayını yazarıdır. 4 uluslararası bilimsel ve uygulamalı projenin geliştiricisi ve baş yürütücüsüdür.Üniversite Akademik Kurulu

secretariat@linguanet.ru, tel: +7 499 245 1175


Enstitüler ve Fakülteler

Maurice Thorez Yabancı Diller Enstitüsü Başkanı

Prof. Galina Borisovna VORONİNA

İngilizce Fakültesi Dekanı

fgpn@linguanet.ru, tel: +7 499 245 2587


Almanca Fakültesi Dekanı

Prof. Galina Borisovna VORONİNA

germslu@gmail.com, tel: +7 499 245 3916


Fransızca Fakültesi Dekanı

Yuliya Nikolayevna SDOBNOVA

dekanat_ffya@mail.ru, tel: +7 499 766 9236


Mütercim Tercümanlık Fakültesi Dekanı


pf@linguanet.ru, tel: +7 499 245 2350


Uygulamalı ve Matematiksel Dilbilim Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler ve Sosyal ve Siyasal Bilimler Enstitüsü Başkanı

Dr. Arsen Yakovleviç KASÜK

imoispn@mail.ru, tel: +7 499 246 1982


Hukuk Fakültesi Dekanı

İvan İvanoviç VASİLİŞİN

LawFaculty@linguanet.ru, tel: +7 499 766 9035


Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği Fakültesi Dekanı


isic@linguanet.ru, tel: +7 495 695 1420


Uluslararası Öğrenciler Fakültesi Dekanı

Eduard Konstantinoviç KOVALEV

fsd@linguanet.ru, tel: +7 499 245 3879


Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı

Nadejda Nikolayevna DANİLOVA

fzo_mglu@hotmail.com, tel: +7 499 268 4785


Sürekli Eğitim Fakültesi Dekanı


fno@linguanet.ru, tel: +7 499 766 4327