Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Bir Bakışta MDDÜ

Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi (İngilizce kısaltması MSLU; Rusça kısaltması MGLU), kuruluşundan bu yana birkaç kez isim değiştirmiştir. Tarihi içerisinde Moskova Modern Diller Enstitüsü, 1. Moskova Devlet Yabancı Diller Pedagoji Enstitüsü, Maurice Thorez Moskova Devlet Yabancı Diller Enstitüsü olarak adlandırılmıştır. Şu an Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi adını taşımaktadır.

Tarihçe

1930: Moskova Modern Diller Enstitüsü, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Eğitim Halk Komiserliği’nin emriyle kurulmuştur. İlk rektörü Olga Anikst olmuştur.

1939: Enstitü, Ostozhenka sokağında bulunan ve 18. yüzyılda Moskova Valisi General Pyotr Yeropkin’in ikamet ettiği konak bünyesinde kurulmuştur.

1941: Enstitünün binası, Moskova’yı Nazilerin işgaline karşı savunmak amacıyla oluşturulan gönüllü milis kuvvetlerinin 5. Frunzenskaya Tümeni tarafından kullanılıyordu. Tümenin çoğu siperlerde can vermiş; hayatta kalanları savaşın sonuna kadar kahramanca savaşmaya devam etmişlerdir. Anıları, hatıra plaketi ve Üniversitenin binasının önüne dikilmiş olan anıt ile ebedileştirilmiştir.

1964: Enstitüye Maurice Thorez’in adı verilmiştir. Maurice Thorez (1900-1964), 1930-1964 yılları arasında Fransız Komünist Partisi’nin Genel Sekreterliğini yapmıştır.

1980: 50. yıldönümü vesilesiyle Maurice Thorez Moskova Devlet Modern Diller Enstitüsü, araştırma ve yüksek vasıflı uzmanlar yetiştirme alanında gösterdiği üstün başarılar için Halk Kardeşliği Nişanı ile ödüllendirilmiştir.

1990: Enstitü, Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi adını almıştır.

Günümüz

Halihazırda Üniversitemizde 36 dil öğretilmektedir. Öğretim elemanlarının yüzde 75’inden fazlası ünvanlı hocalardan müteşekkildir. Üniversitemiz, Rus okul, kolej ve üniversiteleri için yılda ortalama 200 araştırma monografisi, el kitabı, ders kitabı yayımlamaktadır. Üniversitemizin akademisyenleri, onlara ulusal ve uluslararası fuarlarda ödül, madalya ve patent kazandıran eşsiz öğretim ve araştırma araçları geliştirmişlerdir (Bunlardan bazıları: Lingua, Glossa, Spectrum 121, Signal-InYaz, Intonograph). Üniversitemiz, 35 ülkenin önde gelen 94 üniversitesi ile işbirliğine devam edip uluslararası öğrenci değişim ve çift diploma programlarını uygulamaktadır.

Üniversitemizin bünyesinde ‘ortaokul seviyeli dilbilim lisesi – üniversite – meslekȋ gelişim merkezi’ olmak üzere üç aşamalı eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bologna Süreci uyarınca, tam zamanlı yükseköğretim, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans aşamalarından oluşmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz, dilbilim alanında ikinci diploma alabilme ve askerlik bölümünde eğitim alma imkanları sunmaktadır.

Üniversitemiz, dil ve kültür araştırmaları alanında faaliyet gösteren temel kurumlardan biridir.

Üniversitemizin uluslararası eğitim projelerine katıldığı kurumların listesi:

Üniversitemizin üye olduğu kurumlar: