Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Akademik Düşünce Okulları

MDDÜ akademisyenleri şu gibi önemli araştırma alanlarının temellerini atmıştır:

Kuruluşundan bu yana MDDÜ, üstün araştırmacıların çalıştıkları yerdir. Bu araştırmacılar, kuramsal dil bilimini belli dil çiftlerine göre uygulamalı araştırmalarla birleştirirler. Çok sayıda takipçisinin bu akademik gelenekleri sürdürmesi, birçok akademik düşünce okulunun meydana gelmesine neden oldu.

Üslupbilim Okulu (Profesör İlya Galperin)

Kuruluşundan bu yana MDDÜ, üstün araştırmacıların çalıştıkları yerdir. Bu araştırmacılar, kuramsal dil bilimini belli dil çiftlerine göre uygulamalı araştırmalarla birleştirirler. Çok sayıda takipçisinin bu akademik gelenekleri sürdürmesi, birçok akademik düşünce okulunun meydana gelmesine neden oldu.

İngilizce Grameri Okulu (Profesör Leonid Barhudarov)

1960-1970’li yıllarda belirtilen bu kuram; İngilizce gramerinin araştırılmasında basit ve karmaşık cümlelerin sözdizimi, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, anlamsal sözdizimi, dilbilgisel değerlilik kuramı, dilbilgisel eşadlılık ve eşanlamlılık dahil olmak üzere yeni yönlerin temelini atmıştı.

İngilizce Sesbilimi Okulu (Profesör Antonina Antipova, Profesör Culyetta Şahbagova, Profesör Tatyana Şevçenko ve diğerleri)

Okul, önde gelen Rus dilbilimcisi ve MDDÜ İngilizce Sesbilimi Bölümü kurucusu Doktor Georgiy Torsuyev’in geliştirdiği bilimsel geleneklere dayanır.

İngilizce Deyimbilimi (Profesör Aleksandr Kunin)

Ünlü dilbilimci ve İngilizce Rusça Deyimbilim Sözlüğünün yazarı olan Doktor Kunin’in, hem İngilizce Deyimbilimi hem de Genel Deyimbilim alanlarının kurucularından biri olduğu hakkıyla sayılır.

İngilizce Sözcükbilimi Okulu (Profesör Galina Knyazeva, Profesör Zoya Semeryakova, Profesör Yelena Belyaevskaya ve diğerleri)

Bu araştırma alanı, tanınmış Rus İngilizce dilbilimcisi Aleksandr Smirnitskiy’in bilimsel geleneklerini devam ettirir.

Almanca Deyimbilimi Okulu (Profesör İrina Çernışeva)

Profesör Çernışeva’nın araştırmacılar tarafından yaygın olarak kabul edilen deyimbilimsel türetme ve deyimbilimsel birimlerin sınıflandırılması kavramına, Almanyalı ve İsviçreli dilbilimcilerce çoğu kez referans verilir. Ayrıca okul, 60 doktora ve 3 doktora sonrası tezi ve çok sayıda toplu çalışma ve monografi içeren zengin bilimsel geleneğe sahiptir.

Almanca Grameri ve Metin Grameri Okulu (Profesör Olga Moskalskaya)

Okulun geleneğini, 42 doktora ve 12 doktora sonrası tezi temsil eder.

İşlevsel Almanca Üslupbilimi Okulu (Profesör Eliza Riezel)

Profesör Riezel’in metin işleme modeli, metin paradigmatik dil sisteminin sentagmatik yapısı olarak küçük ve büyük ölçekli yapı kavramını içerir. Okul, 50’den fazla doktora ve birkaç doktora sonrası tezine sahip.

1963 yılında Alman dilinin korunmasına katkısı için Franz Carl Weiskopf Ödülü’ne layık görüldü.

Üslupbilimsel Gramer Okulu (Profesör Yevgeniya Şendels)

Bu okulun geleneği için, dile yapısal, anlamsal ve iletişimsel yaklaşımlar kavramı temel olarak alınmıştır.

Fransızca Sesbilimi Okulu (Profesör Kira Barışnikova, Profesör Nataliya Portnova)

Bu okulun temel araştıma alanları; Fransızcanın iletişimsel sesbilimi ve fonolojisi, konuşma kültürü, sosyal sesbilimi ve ses biçembilgisidir.

Sözel ve Sözel Olmayan İletişim Okulu (Profesör Margarita Gorodnikova)

Bu okulun temel araştıma alanları; metin türetimindeki sosyal ve kültürel etkileşim, bilişsel yapılardaki kavramların sözel ve sözel olmayan karşılıklarıdır.

Dilsel Çeviri Kuramı Okulu (Profesör Leonid Barhudarov, Profesör Sergey Gonçarenko, Profesör Vilen Komissarov, Profesör Viktor Rozentsveig, Profesör Geliy Çernov, Profesör Aleksandr Şveitser)

Bu okul, hem Rusya’da hem diğer ülkelerde yaygın olarak tanınan araştırma yaklaşımına sahiptir.

Uygulamalı ve Deneysel Dilbilimi Okulu (Profesör Rodmonga Potapova, Profesör Yuriy Marçuk, Profesör Eduard Korolev)

Bu disiplinlerarası araştırma alanı; derin dil anlayışı ve son bilgi teknolojileri, yazılım programları, veri tabanı yönetimi, ses tanıma teknolojisi dahil bilgisayar destekli teknolojiler gerektirir.

Dilsel Anlambilim Okulu (Profesör Boris Gorodetskiy)

Bu araştırma alanı; anlamsal üstdillerin, yeni tip sözlüklerin, kavram dizinlerinin, anlamsal algoritmaların, iletişimsel modellerin geliştirilmesi ve anlamsal tümellerin belirlenmesi ile ilgilenir.

Dilbilimi ve Karşılaştırmalı Dilbilimi Tarihi ve Tarih Yazımı Okulu (Profesör Eduard Makayev, Profesör Tamara Amirova, Profesör Georgiy Klıçkov, Profesör Yelena Kubryakova, Profesör Mihail Makovskiy ve diğerleri)

Metin Kuramı ve İletişimsel Dilbilimi Okulu (Profesör Gennadiy Kolşanskiy, Profesör İlya Galperin, Profesör Olga Moskalskaya, Profesör Yevgeniya Şendels, Profesör Sofiya Kannoniç, Profesör Olga Kamenskaya, Profesör Tatyana Dridze)

Bu araşırma alanı; ayrı iletişim birimi olarak metni inceler, metin özellikleri olarak tutarlık ve mantıklılığı araştırır, metin türetme ve metin işletme kurallarını tarif eder.

Dil Psikolojisi Okulu (Profesör Yevgeniy Tarasov, Profesör Yuriy Sorokin, Profesör Revekka Frumkina, Profesör Aleksandr Şahnaroviç)

Bu okulun temel araştırma alanları; konuşma yenilenmesi ve algılanması, dil edinmesi ve kullanılması, ikinci dil edinmesinin psikolinguistik özellikleri, kültürlerarası iletişimdeki zihinsel temsil olarak imaj tasarımıdır.

Orta Okullarda ve Dil Bilimsel Olmayan Üniversitelerdeki Yabancı Dil Öğretimi Okulu (Profesör Galina Frolova, Profesör Nadejda Gez, Profesör Nina Yeluhina, Profesör İrina Pavlova ve diğerleri)

Bu alandaki zengin ve geniş gelenek sayesinde, hem Bağımsız Devletler Topluluğu ve diğer ülkeler için yüzlerce yabancı dil öğretmeni ve profesörü yetiştirilmiş hem de yoğun yabancı dil öğretimi uygulayan okullar ve teknik üniversiteler için temel İngilizce, Almanca, Fransızca ders kitapları yazılmıştır.

Yetişkinler için Yoğun Yabancı Dil Öğretimi Yöntembilimi Okulu (Profesör Svetlana Melnik)

Bu okul, çok sayıda yetişkinler için yoğun yabancı dil öğretimi yöntemi geliştirip onun bilimsel geleneğini temsil eden birçok doktora araştıma çalışmasına sahiptir.

Yetişkin Bilimi ve Pedagojik Antropoloji Okulu (Profesör Nikolay Neçayev, Profesör Aleksey Bulkin, Profesör Sergey Zmeyev, Profesör Andrey Verbitskiy, Profesör Tamara Hmel, Profesör P. Boug ve diğerleri)

Bu okulun temel araştırma alanları; dilbiliminde ihtisas yapan öğrencilerin eğitimi, içerik ve şartlar temelli öğretim, yetişkin eğitimine uygun mesleki gelişme modelleri, yurtdışında yüksek öğretimdeki ana eğilimlerdir. Bu bilimsel gelenek onlarca doktora ve birkaç doktora sonrası tezinde geliştirilmiştir.

Yabancı Dil Öğretimi Yöntembilimi Okulu (Profesör İrina Haleyeva, Profesör Boris Lapidus, Profesör Aleksandr Mirolübov)

Bu araştırma alanı, kültürlerarası farkındalığa ve hem çevirmenlerin hem yabancı dil öğretimenlerinin yeterliliğine katkıda bulunur.

Bu bilimsel gelenek onlarca doktora ve birkaç doktora sonrası tezinde geliştirilmiştir.

Çağdaş Rus Edebi Dili ve Dil Kullanımı Okulu (Profesör Alla Bragina ve Profesör Galina İvanova)

Bu okul, hem Rusya’da hem diğer ülkelerde onlarca doktora tezine sahiptir.

Yunan ve Roma Edebiyatı ve Kültürü Okulu (Profesör Viktor Yarho)

Bu okul; onlarca doktora ve doktora sonrası tezine, çok sayıda toplu çalışma ve monografiye sahiptir. Önde gelen Klasik bilim adamı ve 290’dan fazla çalışmanın yazarı Doktor Yarho, takipçileriyle birlikte gelecekteki dilbilimcilere yönelik yoğun Latince kursunu geliştirmiştir.