Top.Mail.Ru
The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

دانشکده زبان آلمانی

دانشکده زبان آلمانی قدیمی ترین دانشکده و همسن دانشگاه می باشد که از سال ۱۹۳۰ تا امروز فعالیت می کند. طول این سال ها دانشکده بیش از ۸۰۰۰ متخصصین  در حوزه زبان آلمانی تربیت کرده است.

امروزه دانشکده چنین برنامه های آموزشی دارد:

 زبانشناسی: آموزش زبان خارجی و فرهنگ نظری (کارشناسی)؛

زبانشناسی: زبانشناسی، علم زبانشناسی، و ارتباطات بین فرهنگ ها (کارشناسی ارشد)؛

زبانشناسی و ادبیات (دکتری).

همه دانشجویان این رشته دارای سطح زبان آلمانی ( (FL1 و زبان اتگلیسی (FL2) می باشند.

دانشکده افتحار دارد که از قدیمی ترین و بهترین مراکز آموزشی زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی می باشد. رئیس بخش واژه شناسی  و سبکشناسی خانم تسوتایوا هست. رئیس بخش دستور و تاریخ زبان آلمانی پروفسر قازانتسوا هست. رئیس بخش آواشناسی پروفسر کارپاوا هست.