Top.Mail.Ru
The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

دانشکده زبان فرانسوی

این دانشکده یکی از قدیمی ترین دانشکده های انستیتوی زبان های خارجی به نام موریس تورز (امروزه دانشگاه دولتی زبانشناسی مسمو) است.  

ما سابقه تاییدشده در تربیت متخصصین خرفه ای در حوزه زبان و فرهنگ فرانسوی دارا هستیم که امروزه فعالیت گسترده ای در زمینه های آموزس و بیزنس، در سیاست و بخش دولتی، در خبرنگاری و تبلیغات انجام می دهند.

ما افتحار می کنیم که بتوانیم به دانشجویان روش آموزشی منحصر به فرد در حوزه آموزش زبان فرانسوی به عنوان زبان خارجی ارایه کنیم. این روش چه جوری است؟ روش ما ساختن یک دیدگاه همه جانبه به زبان و فرهنگ از دیرباز تا امروز می باشد. و به این دلیل فارغ التحصیلان ما خاضر هستند تحقیقات متنوع انجام دهند و زبان را در این فضا تغییر پذیر آموزش دهند. 

در طول آموزش در دانشکده ما شما زبان فرانسوی و انگلیسی هم از نظر نظری و عملی یاد می گیرید.