Enstitüler, Fakülteler ve Bölümler

MDDÜ, Fakültelerinin tümüne ya da bazılarına hizmet eden 10 ana akademik Bölüme sahiptir. Bölümlerin kısa tanıtımları şu şekildedir:

- İkinci Yabancı Dil Bölümü, Fransızca ve Almanca Fakülteleri öğrencilerine İngilizce öğretimi verirken İngilizce Fakültesi öğrencilerine Fransızca, Almanca ve İspanyolca öğretimi vermektedir.

- Yabancı Dil Öğretim Bölümü, eğitim veren öğretmenlere gereken Yabancı Dil öğretim yöntemleri konusunda eğitim vermektedir.

- Hümaniter ve Sosyoekonomik Bilimler Bölümünde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine müfredat gereği Tarih, Bölge Çalışmaları, Felsefe ve Lojik  dersleri verilmektedir.

- Psikoloji ve Pedagojik Antropoloji Bölümü, Öğretmenlik ve Psikoloji okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

- Üniversitenin en eski bölümlerinden biri olan Edebiyat Bölümünde, dil alanında ihtisas yapan herkese gerekli dersler verilmektedir.

- Rusça Bölümü, öğrencilerin ana dili olan Rusça’yı ileri derecede bilmelerini sağladığı gibi dili belirleyen temel kuralları daha iyi anlamalarına olanak sağlamaktadır.

- Klasik Filoloji Bölümünde, birçok Avrupa dilinin temelini oluşturan Latince öğretilmektedir.

- Genel ve Karşılaştırmalı Dil Bilimi Bölümü, Rusya Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü ile koordinasyon halinde çalışarak dillerin temel özelliklerini irdeler.

- Beden Eğitimi Bölümü, Üniversite öğrencilerinin dayanıklı, atletik ve zinde olmalarına katkıda bulunur.

- Askeri Eğitim Bölümü, Askeri Dil Biliminde uzmanlaşanların bilgileri ve becerilerini geliştirir.